Yurt dışında üniversite okuyan öğrencilerin denklik süreci

...

Yurt dışında üniversite eğitimi alan öğrencilerin en çok merak ettikleri konu Yüksek Öğrenim Kurulunun (YÖK) denklik verip vermeyeceği. Bu süreç nasıl işler araştırdık.

BAŞVURU İŞLEMLERi NASILDIR?

Ön Başvuru: Başvuru yapacak kişi ilk önce e-Devlet veya YÖK-Denklik web sayfasından denklik için  başvuru yapması gerekir                                                                                                                                                                                  Başvuru ve Evrak Kontrolü: Ön başvurunun ardından başvuru sahibi  başvuru evraklarını, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına getirilir, evrak sistem üzerinden  kontrol edilerek başvuru tamamlanır. Kontrolü yapılan evraklara “Görüldü” kaşesi vurularak belge asılları başvuru sahibine teslim edilir.

DBYS Kaydı: Başvuru sahibinin, denklik başvurusuna ilişkin her işlemi takip etmesi açısından dosya, Denklik Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kaydı yapılır.

ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ

Diploma Teyit İşlemleri: Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumundaki öğrenimin doğruluğunu teyit etmek için Dış işleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili kurumlarla diploma teyit yazışmaları yapılır ve teyit edilme evrakları beklenir.

Yurt Dışı Kalış Süresinin Hesaplanması: Yurt dışında öğrenim gördüğü ülkede öğrenim süresince yurt dışındaki kalış süresi, Emniyet Genel Müdürlüğünden istenerek  veriler hesaplanır.

İNCELEME İŞLEMLERİ

Başvuru dosyası, içerik açısından şekli olarak incelenir (öğrenime dair kredi/saat sayısı, eş değer alan/bölüm,alınan notlar,devamsızlık süreleri).

 Bilim Alanı Danışma Komisyonu İncelemesi: Dosya, Bilim Alanı Danışma Komisyonuna sevk edilir. Akademik yönden incelemesi yapılır.

Üniversite Görüşü: Gerektiği takdirde ülkemizdeki bir yüksek öğretim kurumundan akademik görüş talep edilebilir.Bu zorunlu bir prosedür değildir.

Ek Evrak Talebi: İnceleme aşamasında yeterli olmadığı düşünülen evrak var ise, evrakla ilgili olarak başvuru sahibine bildirimde bulunulup söz konusu eksik evrakın tamamlanması istenilebilir.

4) KURUL ÖNCESİ İŞLEMLER

a) Komisyon Raporunun Hazırlanması: İnceleme sonucunda, başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin Daire Başkanlığınca oluşturulan rapor Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunulur.

b) Tanıma ve Denklik Komisyonu: Hazırlanan rapor ve başvuru dosyası Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yükseköğretim Yürütme Kuruluna nihaî görüş bildirilir.

 KURUL İŞLEMLERİ

a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu: Başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin en son karar veren kuruldur.

  • Kabul
  • Red
  • Seviye Ve Yeterlilik Belirleme Sınavı                                                                                                                             yönünde karar verebilir. Seviye ve yeterlilik sınavına girmesine karar verilen adayların gireceği sınavdır. Yüksek öğretim kurumunca yılda en az bir kere düzenlenir. Bu sınavdan 100 üzerinden 40 alan öğrenciler sınavda başarılı olarak kabul edilirler.

Bir Cevap Yazın